TIỂU ĐƯỜNG NÊN ĂN LOẠI HOA QUẢ NÀO?

hoa quả cho tiểu đường

Mục lục:1 TIỂU ĐƯỜNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĂN HOA QUẢ? 1.1 CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT LÀ GÌ? (Glycemic index) 1.2 CHỈ SỐ TẢI ĐƯỜNG HUYẾT (Glycemic Load) LÀ GÌ? TIỂU ĐƯỜNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĂN HOA QUẢ? Trong hoa quả có chứa nhiều loại đường khác nhau, chủ yếu là đường đơn, glucose […]