Skip to main content
[section label=”Hero” bg=”402″ bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_pos=”0% 16%” dark=”true” padding=”140px”] [row label=”Title”] [col span__sm=”12″ padding=”20px 0px 0px 0px” align=”center”]

Nguồn dữ liệu và dề xuất

Eatsy tuân thủ và thực hiện theo các quy định và khuyến nghị dinh dưỡng của Bộ Y Tế Việt Nam, Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia Việt Nam và tổ chức Y Tế Thế giới – WHO.

[/col] [/row] [/section] [section label=”Content” bg_color=”rgb(244, 244, 244)”] [row label=”Blocks”] [col span__sm=”12″ margin=”-100px 0px 0px 0px”] [row_inner col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” padding=”40px 40px 40px 40px”] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

Thành phần dinh dưỡng của thực phẩm

[featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam. Bộ Y tế – Viện Dinh Dưỡng. Nhà xuất bản Y học, 2007

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span__sm=”12″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Nguyên tắc dinh dưỡng chung

[featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

WHO: Healthy Diet

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Food-based dietary guidelines – Viet Nam

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Vietnam Recommended Dietary Allowances 2007

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

2015-2020 USDA Dietary Guidelines | health.gov

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span__sm=”12″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Nguyên tắc dinh dưỡng cho bệnh tiểu đường

[featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3319/QĐ-BYT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Basics in clinical nutrition: Nutritional support in the diabetic patient

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Theo dõi chỉ số Đường Huyết

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Bộ Y tế – Viện Dinh Dưỡng. Dinh dưỡng lâm sàng. Nhà xuất bản Y học Hà Nội – 2019.

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span__sm=”12″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Nguyên tắc giảm cân

[featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Position of the Academy of Nutrition and Dietetics

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Aim for a Healthy Weight » Key Recommendations

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Obesity: Assessment and prevention Module 23.2 from Topic 23 “Nutrition in obesity”

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Obesity therapy

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span__sm=”12″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Nhu cầu năng lượng

[featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Human energy requirements Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation Rome, 17–24 October 2001

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

An Easy Approach to Calculating Estimated Energy Requirements

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

A Biometric Study of Human Basal Metabolism

[/featured_box] [featured_box img=”1329″ inline_svg=”0″ img_width=”20″ pos=”left” font_size=”large” target=”_blank”]

Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids; Chapter 5: Energy

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row label=”Company Details”] [col span__sm=”12″ align=”center”]

CÔNG TY CỔ PHẦN EATSY

Đăng ký kinh doanh số : 0109241236  cấp ngày 26/06/2020 Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, Số 8, Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Email liên hệ: [email protected]

[/col] [/row] [/section]

© 2024. All Rights Reserved, Eatsy Jsc