Nguồn dữ liệu và dề xuất

Eatsy tuân thủ và thực hiện theo các quy định và khuyến nghị dinh dưỡng của Bộ Y Tế Việt Nam, Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia Việt Nam và tổ chức Y Tế Thế giới – WHO.

CÔNG TY CỔ PHẦN EATSY

Đăng ký kinh doanh số : 0109241236  cấp ngày 26/06/2020 Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, Số 8, Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Email liên hệ: [email protected]