Skip to main content

Kcal và Calo là gì? Đâu là sự khác biệt?

Calo, còn được gọi là calorie là một đơn vị vật lý dùng để đo nhiệt lượng, và được định nghĩa là: số nhiệt lượng cần thiết để đun nóng 1 gam nước lên thêm 1 độ C, ở trong điều kiện bình thường.

Vì lý do lịch sử, hai định nghĩa chính về calo đang được sử dụng rộng rãi.

  • Calo nhỏ hoặc gam calo (thường được ký hiệu là cal) là lượng nhiệt năng cần thiết để tăng nhiệt độ của một gam nước lên một độ Celsius (hoặc một Kelvin).
  • Lượng calo lớn, calo thực phẩm, hoặc kilocalo (Cal, calo hoặc kcal), được sử dụng rộng rãi nhất trong dinh dưỡng, là lượng nhiệt cần thiết để gây ra cùng một sự gia tăng trong một kilogram nước.

Như vậy:

  • 1 kilocalorie (kcal) = 1000 calo (cal).

Theo quy ước trong khoa học thực phẩm, calo lớn thường được gọi là Calo (một số tác giả viết hoa C để phân biệt với đơn vị nhỏ hơn).

Như vậy theo khoa học thì:

  • 1 kcal = 1 Calo = 1 Cal.
  • 1 kcal = 1000 calo = 1000 cal.

Ngay từ năm 1928, đã có những phàn nàn nghiêm trọng về sự nhầm lẫn có thể phát sinh từ hai định nghĩa chính về calo và liệu khái niệm sử dụng chữ hoa để phân biệt chúng có đúng hay không.

Việc sử dụng calo đã chính thức không được sử dụng bởi Hội nghị chung về Cân nặng và Đo lường lần thứ chín, vào năm 1948.

Dù vậy, sự nhầm lẫn này vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay và nó đã trở thành một sự nhầm lẫn phổ biến được chấp nhận rộng rãi.

Đơn vị sử dụng trong thực phẩm

Ở hầu hết các quốc gia, nhãn của các sản phẩm thực phẩm công nghiệp hóa bắt buộc phải chỉ ra giá trị năng lượng dinh dưỡng tính bằng (kilo hoặc lớn) calo trên mỗi khẩu phần ăn hoặc mỗi trọng lượng.

Tại Việt Nam đơn vị giá trị năng lượng thực phẩm được quy định như sau:

Được biểu thị bằng kilocalori (Kcal).

Nếu chuyển thành kilojoul (Kj) thì tính theo hệ số

  • 1 Kcal = 4,184 Kj

Giá trị năng lượng của thực phẩm được tính theo hệ số:

  • 1g protein cho 4 Kcal.
  • 1 g lipid cho 9 Kcal.
  • 1 g glucid cho 4 Kcal.
  • 1 g cồn (alcol etylic) cho 7 Kcal.

Kết luận

Như vậy, rõ ràng việc sử dụng chữ C in hoa để phân biệt đơn vị tính là khởi nguồn của việc nhầm lẫn trong việc sử dụng đơn vị năng lượng này, dù cộng đồng khoa học đã chính thức không sử dụng đơn vị calo từ năm 1948. Nhưng ngày nay đơn vị này vẫn phổ biến.

Eatsy căn cứ theo quy chuẩn của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia Việt Nam và sử dụng đơn vị tính Kcal làm đơn vị tính năng lượng thực phẩm trong ứng dụng Eatsy.

© 2024. All Rights Reserved, Eatsy Jsc