Tag Archives: chất xơ không hòa tan

CHẤT XƠ TỐT – CHẤT XƠ XẤU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG

Chất xơ có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của sức khỏe. Nó thường được coi là một phần cơ bản của chế độ ăn uống lành mạnh. Hầu hết mọi người đều có hiểu biết rất cơ bản về chất xơ và có xu hướng gộp tất cả vào một loại. Tuy nhiên, […]

CHẤT XƠ TRONG THỨC ĂN NHANH

Chất xơ là gì? Chất xơ là một thành phần của thực phẩm có nguồn gốc thực vật mà cơ thể không tiêu hóa được. Bao gồm các phân tử cacbonhydrat (monosaccarit hoặc polisaccarit) và được chia thành 2 loại: Chất xơ hòa tan là chất có thể hòa tan trong chất lỏng vào đường […]