Tag Archives: CARBOHYDRATE TỐT – CARBOHYDRATE XẤU

CARBOHYDRATE TỐT – CARBOHYDRATE XẤU

Carbohydrate là gì? Carbohydrate hay carb, là các phân tử có nguyên tử cacbon, hydro và oxy. Trong dinh dưỡng, “carbs” là một trong ba chất dinh dưỡng. Hai loại còn lại là chất đạm và chất béo. Carbohydrate trong chế độ ăn uống có ba loại chính: 1. Đường. Đây là những carbohydrate chuỗi ngắn, […]