Skip to main content

Liên hệ với Eatsy

Đối với mọi câu hỏi liên quan đến ứng dụng Eatsy, hãy liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ công ty

Công ty cổ phần Eatsy

Đăng ký kinh doanh số : 0109241236 cấp ngày 26/06/2020 Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Địa chỉ: 30D P. Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Email liên hệ: [email protected]

© 2024. All Rights Reserved, Eatsy Jsc