Skip to main content

Become a Partner

Join our affiliate program and you will earn a recurring 30% commission for every sale you make.

[stm-calc id="4623"]
Thông tin về chương trình

Muốn trở thành Đối tác của Eatsy không?

Chỉ cần ba bước để hợp tác với chúng tôi và bắt đầu kiếm tiền thông qua chương trình liên kết của chúng tôi.

Đăng ký

Bắt đầu ngay hôm nay. Đăng ký chương trình liên kết của chúng tôi và bắt đầu chỉ trong vòng 2 phút.

Quảng bá

Bắt đầu quảng bá Eatsy trên trang web, blog, bản tin qua email hoặc trên mạng xã hội của bạn.

Kiếm tiền

Kiếm được hoa hồng 30% cho mỗi đơn hàng từ liên kết giới thiệu của bạn.

Hãy bắt đầu mối quan hệ hợp tác tuyệt vời

Kiếm 30% hoa hồng phát sinh trên doanh số bán hàng.

Đăng ký ngay

© 2024. All Rights Reserved, Eatsy Jsc