Chính sách bảo mật của Eatsy

Bằng cách cài đặt ứng dụng di động của chúng tôi hoặc trong bất kỳ cách nào sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật này và việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quản lý dữ liệu cá nhân

Chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN EATSY

Đăng ký kinh doanh số : 0109241236  cấp ngày 26/06/2020 Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, Số 8, Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Email liên hệ: hi@eatsy.vn

Thông tin về dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn đăng ký dịch vụ của Eatsy, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn như: địa chỉ email của bạn, họ và tên, chiều cao, trọng lượng, ngày tháng năm sinh và giới tính.

Khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ Eatsy, bạn thường xuyên tải dữ liệu cá nhân lên tài khoản của mình, chẳng hạn như tùy thuộc vào việc bạn sử dụng dịch vụ; lượng calo của bạn, mục tiêu giảm cân/mục tiêu tăng cân, hoạt động/thói quen chế độ ăn uống, các phép đo cơ thể của bạn và BMI.

Trong một nỗ lực liên tục để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, dữ liệu cá nhân bổ sung có thể được thu thập từ bạn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi việc thu thập dữ liệu cá nhân diễn ra.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này và quy định dữ liệu cá nhân có liên quan.

Xử lý dữ liệu cần thiết để cung cấp Dịch vụ

Là một phần trong việc cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi tại thời điểm đăng ký, chẳng hạn như:

 • Tên và họ
 • E-mail
 • Ngày sinh
 • Trọng lượng
 • Chiều cao
 • Nhận dạng thiết bị, tức là thông tin về thiết bị, địa chỉ IP, v.v. bạn sử dụng để đăng ký và đăng nhập vào dịch vụ

Khi bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ thường xuyên cung cấp cho Eatsy dữ liệu cá nhân hơn nữa. Theo bản chất của Dịch vụ, chúng tôi phải xử lý dữ liệu mà bạn tải lên Dịch vụ để bật Dịch vụ, ví dụ: chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu trọng lượng và lượng calo của bạn để cho phép theo dõi và trình bày các mục tiêu cá nhân của bạn (cho dù đó là giảm cân hoặc tăng cân). Quá trình xử lý này là điều kiện tiên quyết để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Nếu bạn kết nối với Dịch vụ bằng Ứng dụng của bên thứ ba (ví dụ: Apple HealthKit, Facebook) Eatsy sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn từ các Ứng dụng bên thứ ba đó như tên người dùng, tên, ảnh tiểu sử, quốc gia, quê hương, địa chỉ email của bạn ngày sinh, giới tính cũng như dữ liệu sức khỏe mà bạn chọn để đồng bộ hóa với Dịch vụ của Eatsy

Một số dữ liệu được đề cập ở trên, được thu thập từ bạn và được Eatsy xử lý cho một số tính năng nhất định của Dịch vụ, chúng tôi có thể xóa và ngừng xử lý cho tương lai nếu bạn yêu cầu, mà bạn không phải chấm dứt sử dụng toàn bộ Dịch vụ, tức là, không phải tất cả dữ liệu (được gửi theo thời gian của bạn cho chúng tôi trực tiếp hoặc thông qua các dịch vụ của bên thứ ba) là bắt buộc để bạn vẫn có thể sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn muốn chúng tôi ngừng xử lý một số dữ liệu nhất định về bạn trong danh mục này, chúng tôi sẽ thông báo về hậu quả của việc ngừng hoạt động đó, tức là nó sẽ ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các tính năng của Dịch vụ như thế nào.

Mối quan hệ khách hàng như là một nền tảng pháp lý

Cần lưu ý rằng các thông tin tiếp thị do Eatsy gửi cho bạn trên cơ sở mối quan hệ khách hàng là cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân, không cần phải có sự đồng ý. Dữ liệu đó sẽ được xử lý và sử dụng tuân thủ quy định dữ liệu cá nhân có liên quan.

Hồ sơ

Dịch vụ của Eatsy được dựa trên một kiến thức sâu sắc về thực hành tốt nhất đối với sức khỏe. Eatsy hợp tác với các nhà dinh dưỡng, đầu bếp chuyên nghiệp, huấn luyện viên cá nhân. Ngoài ra, Eatsy phân tích việc sử dụng các dịch vụ, để cung cấp cho bạn như một người dùng với các tính năng liên quan nhất của các dịch vụ càng tốt đối với các mục tiêu cá nhân của bạn. Trong phân tích việc sử dụng các dịch vụ, Eatsy sẽ xử lý dữ liệu nhất định cho cái gọi là hồ sơ. Hồ sơ có nghĩa là xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và người dùng khác để phân tích hoặc dự đoán các khía cạnh sử dụng dịch vụ, hành vi và vị trí của bạn trong việc đạt mục tiêu sức khỏe của bạn. Dữ liệu được xử lý sẽ là thói quen của người dùng, nơi chúng tôi sẽ theo dõi các hành động do bạn thực hiện như khi bạn di chuyển giữa các màn hình, nhấn nút và thực hiện hành động trên dịch vụ. Các mục đích của Hồ sơ là giám sát cách người dùng tham gia trong các tính năng khác nhau của dịch vụ của chúng tôi, tìm ra cách để làm cho dịch vụ hiệu quả hơn (phù hợp với mục đích) và thay đổi các tính năng hoặc nội dung để phù hợp hơn với các mô hình sử dụng cá nhân và sở thích của bạn.

Hồ sơ dữ liệu của bạn cũng có thể được sử dụng làm cơ sở để tiếp thị cho các khách hàng tiềm năng mới khác trên các nền tảng khác ngoài dịch vụ của Eatsy, chẳng hạn như các nền tảng truyền thông xã hội khác. Xin lưu ý rằng điều này được gọi là quá trình tuyển dụng khách hàng mới. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ nhận được bất kỳ tiếp thị nào. Điều đó cũng không có nghĩa là bất kỳ bên thứ ba nào khác sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài Eatsy để tiếp cận khách hàng mới, tức là nhà cung cấp bên thứ ba (ví dụ: phương tiện truyền thông xã hội) sẽ chỉ xử lý dữ liệu của bạn thay cho Eatsy làm bộ xử lý, xem hơn nữa dưới sự chuyển giao dữ liệu dưới đây.

Eatsy xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích định hình như được mô tả ở trên, không yêu cầu bất kỳ sự đồng ý nào làm căn cứ pháp lý để được xử lý. Nếu đây là trường hợp, nghĩa là nếu, theo quy định dữ liệu cá nhân có liên quan, cần có sự đồng ý cho việc sử dụng như được mô tả ở trên, bạn đồng ý cho Eatsy sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như được xác định ở trên để lập hồ sơ, nhằm mục đích cải thiện Dịch vụ và để cung cấp hỗ trợ khách hàng.

Tiếp thị – Lợi ích hợp pháp

Eatsy có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích lập hồ sơ và tiếp thị thông qua email, thông báo hoặc tin nhắn khác, bởi các đối tác kinh doanh được lựa chọn của Eatsy hoặc Eatsy. Hồ sơ sẽ được sử dụng cho mục đích tiếp thị để cho phép các ưu đãi được cá nhân hóa và có liên quan đến bạn, dựa trên sở thích của bạn, xem thêm ở trên trong Hồ sơ.

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị sẽ chỉ liên quan đến các ưu đãi như vậy có liên quan chặt chẽ đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và các ưu đãi sẽ được Eatsy gửi cho bạn; không có dữ liệu cá nhân sẽ được chuyển cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị. Việc xử lý này dựa trên lợi ích hợp pháp, về phía chúng tôi quan tâm cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể, về phía bạn khả năng được cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ và cho các bên thứ ba để tiếp cận bạn với các ưu đãi. Nói cách khác, chúng tôi đưa ra kết luận rằng không cần phải có sự đồng ý. Nếu đây là trường hợp, nghĩa là nếu, theo quy định dữ liệu cá nhân có liên quan, cần có sự đồng ý cho việc sử dụng như được mô tả ở trên, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như được xác định ở trên.

Từ chối tiếp thị

Trong trường hợp bạn không muốn Eatsy sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, bạn có thể vào bất kỳ lúc nào hủy đăng ký từ bất kỳ tin nhắn nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký ” ở cuối thư như vậy hoặc bằng cách sử dụng các tính năng chọn không tham gia như sẵn có trong cài đặt ứng dụng

Cookies

Eatsy sử dụng cookie để hoạt động đúng. Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên (hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt web) và cookie liên tục (tồn tại trên thiết bị của bạn trong một khoảng thời gian đã đặt hoặc cho đến khi bạn xóa chúng).

Nếu trình duyệt internet của bạn được đặt và định cấu hình để chấp nhận cookie, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được tạo bởi các trang web bạn truy cập và có thể chứa thông tin về bạn với tư cách là khách truy cập. Các tệp văn bản này được lưu trữ trên máy tính của bạn và, ví dụ, giúp bạn không phải nhớ mật khẩu. Thông tin từ cookie có thể được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng và / hoặc Dịch vụ và nhắm mục tiêu các chiến dịch tiếp thị và ưu đãi cho khách hàng của chúng tôi.

Nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể ngăn cookie được lưu trên máy tính của mình bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt web. Bạn cũng có thể xóa cookie đã được lưu trữ trước đó. Trong những trường hợp như vậy, vui lòng tham khảo phần trợ giúp của trình duyệt internet của bạn. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookie, bạn vẫn có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nhưng chức năng của chúng có thể bị hạn chế phần nào.

Nhà cung cấp bên thứ ba

Eatsy dựa vào một số dịch vụ và cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn để hoạt động. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả chúng đều tuân thủ GDPR.

Chúng tôi dựa vào các dịch vụ như: Dịch vụ đám mây, Nhà cung cấp email giao dịch, Đối tác phân bổ quảng cáo trên thiết bị di động, Nền tảng quảng cáo, v.v. Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Các nhà cung cấp chính mà chúng tôi sử dụng là:

Google Cloud Services
Dịch vụ: Nhà cung cấp dịch vụ đám mây
Vị trí: Hoa Kỳ
Privacy Policy

Google Analytics, Firebase Analytics & Login
Dịch vụ: Phân tích
Vị trí: Hoa Kỳ
Privacy Policy

Facebook Login, Pixel, Analytics, Lookalikes
Dịch vụ: Phân tích, Xác thực, Quảng cáo
Vị trí: Hoa Kỳ
Privacy Policy

Apple Health Kit
Dịch vụ: Chia sẻ các hoạt động thể dục (trong trường hợp bạn yêu cầu)
Vị trí: Hoa Kỳ
Chúng tôi chỉ sử dụng HealthKit để cung cấp các dịch vụ sức khỏe, vận động hoặc thể dục liên quan đến Ứng dụng; Dữ liệu HealthKit sẽ không được sử dụng để tiếp thị, quảng cáo hoặc khai thác dữ liệu dựa trên mục đích sử dụng, bao gồm cả các bên thứ ba.
Privacy Policy

Google Fit
Dịch vụ: Chia sẻ các hoạt động thể dục (trong trường hợp bạn yêu cầu)
Vị trí: Hoa Kỳ
Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu Google Fit cho các dịch vụ thể dục có liên quan đến Ứng dụng. Dữ liệu Google Fit sẽ không được sử dụng để tiếp thị, quảng cáo hoặc khai thác dữ liệu dựa trên mục đích sử dụng, bao gồm cả các bên thứ ba.
Privacy Policy

Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập và cải chính hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn được Eatsy xử lý. Nếu yêu cầu cải chính liên quan đến dữ liệu cần thiết cho Eatsy để cung cấp Dịch vụ, các yêu cầu đó sẽ có tác dụng là tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt tại Eatsy.

Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hi@eatsy.vn Một ứng dụng sẽ được thực hiện bằng văn bản và phải có chữ ký của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách xóa tài khoản của bạn thông qua Dịch vụ.

Chuyển giao dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được thu thập từ bạn có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp của bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho Eatsy; chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ máy chủ, nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu, công ty thực hiện giám sát hiệu suất hệ thống và bán hàng, hệ thống hỗ trợ khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Các nhà cung cấp dịch vụ này sẽ được coi là bộ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Đôi khi, một số dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển và xử lý đến các bộ xử lý, như được mô tả ở trên, được thiết lập ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác (một số dữ liệu sẽ nằm ngoài EEA). Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp doanh nghiệp của chúng tôi (hoặc một phần của nó) được bán, ví dụ như một phần của việc sáp nhập hoặc mua lại. Eatsy sẽ luôn áp dụng các biện pháp bảo vệ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị tiết lộ trái phép.
Trong mọi trường hợp, Eatsy không chuyển dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba có quyền cho các bên đó sử dụng dữ liệu đó ngoài danh nghĩa của Eatsy.

Eatsy có thể tiết lộ thêm dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của luật pháp, nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng điều này là bắt buộc bởi luật pháp, quy định hoặc luật pháp khác, hoặc để bảo vệ và bảo vệ Eatsy, đối tác kinh doanh hoặc quyền của người dùng và lợi ích, luôn luôn tuân theo quy định dữ liệu cá nhân có liên quan.

Tính di động

Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Eatsy, theo quy định dữ liệu cá nhân có liên quan, miễn là yêu cầu đó không ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của người khác.

Khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại hi@eatsy.vn  Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

Bảo mật dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý

Bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Ngoài việc tuân thủ quy định dữ liệu cá nhân có liên quan, chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn, công nghệ và quy trình được chấp nhận của ngành, như tường lửa, phần mềm bảo mật, v.v., để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân của bạn và ngăn chặn mọi truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có hệ thống nào có thể bảo mật 100% và bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, luôn có nguy cơ truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận rủi ro này. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng một mật khẩu mạnh và duy nhất cho tài khoản người dùng của mình trên các dịch vụ Eatsy cũng như để bảo vệ mật khẩu đó. Bạn nên tiếp tục giới hạn quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của mình và đăng xuất sau khi đã sử dụng Dịch vụ Eatsy.

Trẻ em

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái họ và giúp chúng tôi thực thi Chính sách bảo mật của mình bằng cách hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào thông qua Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng. Nếu bạn biết rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hi@eatsy.vn

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Thỉnh thoảng, có thể cần phải thay đổi Chính sách quyền riêng tư này. Do đó, chúng tôi có quyền cập nhật và / hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật này thường xuyên và đặc biệt là trước khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi. Ngày sửa đổi cuối cùng được liệt kê ở dưới cùng của Chính sách bảo mật này.

Liên hệ

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email và thông báo được đăng trên thiết bị di động của bạn. Nếu bạn không muốn nhận thông báo trên thiết bị di động của mình, bạn luôn có thể tắt dịch vụ này. Xin lưu ý rằng nếu bạn hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi, bạn vẫn sẽ nhận được câu trả lời cho các câu hỏi của bạn được gửi tới bộ phận hỗ trợ của chúng tôi nhưng bạn sẽ không nhận được email quảng cáo.

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn về Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hi@eatsy.vn

Eatsy Terms and Conditions

Khi trở thành thành viên hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này (Điều khoản trực tuyến). Do đó, điều quan trọng là bạn phải đọc kỹ các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không nên đăng ký với Eatsy.

Về Eatsy

Eatsy là một dịch vụ được phát triển và cung cấp bởi Eatsy, JSC. Dịch vụ này có sẵn trực tuyến tại eatsy.vn, trong Cửa hàng ứng dụng iPhone và Google Play Store. Mục đích của Eatsy là giúp người dùng của chúng tôi ghi lại những gì họ ăn, cách họ tập thể dục và theo dõi tiến trình sức khỏe, cân nặng và thể lực của họ.

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tuân theo một số quy tắc đơn giản. Dịch vụ chỉ khả dụng cho mục đích cá nhân của bạn và không dành cho mục đích thương mại. Không sử dụng sai Dịch vụ để Eatsy hoặc bất kỳ ai khác bị tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ theo luật cho phép và các Điều khoản này. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng:

 • Tất cả dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp là chính xác và cập nhật.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động trên tài khoản của bạn và tất cả nội dung được tải lên và / hoặc được tạo trong tài khoản Eatsy của bạn (Tài liệu người dùng trực tuyến).
 • Eatsy không giám sát nội dung của Dịch vụ, nhưng bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, có thể xóa Tài liệu người dùng khỏi Dịch vụ và / hoặc tài khoản người dùng của bạn và chấm dứt tài khoản và tư cách thành viên của bạn.
 • Tư cách thành viên của bạn, bao gồm email và mật khẩu của bạn, với Eatsy, mang tính cá nhân và không được người khác chuyển nhượng hoặc sử dụng. Bạn có trách nhiệm lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn một cách an toàn. Eatsy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do truy cập trái phép vào tài khoản của bạn hoặc sử dụng các chi tiết đăng nhập của bạn. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, bạn phải thông báo ngay cho Dịch vụ khách hàng của Eatsy. Chi tiết liên lạc có sẵn ở dưới cùng của tài liệu này.
 • Eatsy không dành cho người dưới 18 tuổi sử dụng. Để sử dụng Eatsy, bạn phải ít nhất 18 tuổi.
 • Vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này sẽ dẫn đến việc chấm dứt trực tiếp tài khoản người dùng và đăng ký của bạn. Nếu bạn vi phạm các điều khoản này, bạn sẽ không được hoàn tiền.
 • Bạn không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại, quảng cáo và/hoặc cung cấp gợi ý (chẳng hạn như các liên kết) về nơi mà các hoạt động thương mại được trình bày thông qua dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn không được tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào trên Dịch vụ, chẳng hạn như (nhưng không giới hạn) đóng góp với thông tin theo bất kỳ cách nào có chứa hoặc liên quan đến hận thù chủng tộc, phỉ báng, quấy rối, khiêu dâm trẻ em hoặc khiêu dâm.
 • Bạn không được phép đóng góp cho bất kỳ quan điểm tuyên truyền, tôn giáo và / hoặc chính trị.
 • Nếu bạn có bất kỳ lời chỉ trích hoặc phản hồi nào về Eatsy hoặc Dịch vụ của chúng tôi, trước tiên hãy liên hệ với Eatsy để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình.
 • Bạn không được truyền và / hoặc phân phối các tệp có thể làm hỏng Eatsy hoặc máy tính hoặc tài sản của người khác (chẳng hạn như virus và trojan).
 • Bạn không được chia sẻ thông tin cá nhân của người khác mà không có sự chấp thuận của họ.

Thông tin về sức khỏe và dinh dưỡng

Bạn chịu trách nhiệm cho sức khỏe của chính bạn. Eatsy không phải là một tổ chức y tế và chúng tôi sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ lời khuyên hay chẩn đoán y tế nào. Mục đích của Dịch vụ chỉ nhằm giúp người dùng của chúng tôi ghi lại những gì họ ăn, cách họ tập thể dục và theo dõi tiến trình sức khỏe, cân nặng và thể lực của họ. Thông tin có sẵn thông qua Dịch vụ và bởi các đối tác và chi nhánh của chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích giải trí và giáo dục. Luôn luôn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bắt đầu chế độ ăn kiêng hoặc chương trình thể dục hoặc nếu bạn gặp bất kỳ đau đớn hoặc khó chịu. Eatsy không thể đảm bảo bất kỳ kết quả hoặc cải thiện sức khỏe, cân nặng và / hoặc thể lực. Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho người lớn khỏe mạnh và vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn bị hoặc có thể bị bất kỳ tình trạng y tế nào có thể bị suy yếu do chế độ ăn uống hoặc tập thể dục. Thông tin dinh dưỡng được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị. Eatsy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích cá nhân hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác có thể là kết quả, trực tiếp hoặc gián tiếp, của bất kỳ việc sử dụng sai hoặc lạm dụng nào của dịch vụ.

Thanh toán

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trả phí trong ứng dụng. Trong trường hợp đó, chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để xử lý thanh toán. Chúng tôi không thu thập chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho các bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi. Các bộ xử lý thanh toán này tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra dưới sự quản lý của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover. Các yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo việc xử lý an toàn thông tin thanh toán.

Các bộ xử lý chúng tôi làm việc với là:

Điều khoản đăng ký

 1. Dùng thử miễn phi:
  • Chúng tôi có thể cung cấp đăng ký dùng thử miễn phí cho dịch vụ. Trừ khi bạn hủy ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí, bạn sẽ tự động bị tính phí theo giá hiển thị trên màn hình thanh toán cho khoảng thời gian đăng ký đã chọn.
 2. Đăng ký:
  • Đăng ký bắt đầu từ lần thanh toán đầu tiên và tự động gia hạn vào cuối mỗi kỳ (mỗi tuần, tháng, 3 tháng, năm hoặc cách khác, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã chọn tại thời điểm mua) cho đến khi bạn hủy.
 3. Phương thức thanh toán:
  • Thanh toán sẽ được tính vào phương thức thanh toán mà bạn đã gửi tại thời điểm mua hàng khi xác nhận mua hàng. Bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí đăng ký áp dụng cho phương thức thanh toán mà bạn gửi.
 4. Huỷ bỏ:

  Hủy đăng ký của bạn có nghĩa là tính năng gia hạn tự động sẽ bị vô hiệu hóa, nhưng bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các tính năng đăng ký của mình trong thời gian còn lại của khoảng thời gian hiện tại. Lưu ý rằng xóa ứng dụng không hủy đăng ký của bạn.

  Nếu bạn đã mua đăng ký hoặc kích hoạt bản dùng thử miễn phí trên trang web của chúng tôi: có 3 cách để hủy đăng ký:

  1. Nếu bạn đã mua đăng ký hoặc bật bản dùng thử miễn phí trên App Store: Bạn có thể hủy bản dùng thử miễn phí hoặc đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách tắt tính năng tự động nạp tiền thông qua cài đặt tài khoản Apple ID của mình. Để tránh bị tính phí, hãy hủy đăng ký trong cài đặt tài khoản Apple ID của bạn ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc thời gian đăng ký hiện tại sau đó. Một mình bạn có thể quản lý các đăng ký của mình. Tìm hiểu thêm về cách quản lý đăng ký (và cách hủy đăng ký) trên trang hỗ trợ của Apple .
  2. Nếu bạn đã mua đăng ký hoặc bật bản dùng thử miễn phí trên Google Play: Bạn có thể hủy bản dùng thử miễn phí hoặc đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách tắt tính năng tự động gia hạn thông qua cài đặt tài khoản Google Play của mình. Để tránh bị tính phí, hãy hủy đăng ký trong cài đặt tài khoản của bạn ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc thời gian đăng ký hiện tại sau đó. Một mình bạn có thể quản lý các đăng ký của mình. Tìm hiểu thêm về cách quản lý đăng ký (và cách hủy đăng ký) trên trang hỗ trợ của Google .
  3. Liên hệ với trung tâm hỗ trợ của chúng tôi ( hi@eatsy.vn ) ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc giai đoạn đăng ký hiện tại.
 5. Các thay đổi
  • Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể thay đổi phí đăng ký bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về bất kỳ thay đổi giá nào như vậy bằng cách đăng giá mới trên ứng dụng và / hoặc bằng cách gửi cho bạn thông báo qua email hoặc theo cách nổi bật khác. Nếu bạn không muốn trả phí mới, bạn có thể hủy đăng ký hiện hành trước khi thay đổi có hiệu lực.
 6. Tiền hoàn lại
  1. Nếu bạn đã mua đăng ký hoặc bật bản dùng thử miễn phí trên App Store: Nếu bạn đủ điều kiện để được hoàn tiền, bạn sẽ phải yêu cầu trực tiếp từ Apple. Để yêu cầu hoàn lại tiền, hãy làm theo các hướng dẫn sau từ Trang hỗ trợ của Apple .
  2. Nếu bạn đã mua đăng ký hoặc bật bản dùng thử miễn phí trên Google Play:  Nếu bạn đủ điều kiện để được hoàn lại tiền, bạn sẽ phải yêu cầu trực tiếp từ Google. Để yêu cầu hoàn lại tiền, hãy làm theo các hướng dẫn sau từ Trang hỗ trợ của Google .
  3. Quan trọng: bạn cần yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 7 ngày – sẽ không được hoàn lại tiền sau khoảng thời gian đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các điều khoản đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hi@eatsy.vn.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền trong và đối với Dịch vụ, bao gồm mọi nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và nội dung có bản quyền (gọi chung là Sở hữu trí tuệ) được trình bày trong Dịch vụ là tài sản của Eatsy và / hoặc bên thứ ba. Bạn đồng ý không sử dụng Sở hữu trí tuệ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ việc bạn sử dụng Dịch vụ trừ khi luật pháp bắt buộc áp dụng.

Bằng cách gửi Tài liệu người dùng đến Eatsy, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn giữ bản quyền, nhãn hiệu và / hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với nội dung của bạn. Bạn đồng ý cấp cho Eatsy một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép, miễn phí bản quyền để sử dụng Tài liệu người dùng trong phạm vi cần thiết để Eatsy vận hành và duy trì Dịch vụ. Giấy phép này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Tài liệu người dùng tương ứng bị xóa khỏi Dịch vụ bởi bạn hoặc bởi Eatsy theo các Điều khoản này.

Khước từ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn sử dụng dịch vụ có nguy cơ của riêng bạn. Dịch vụ được cung cấp trực tiếp mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào và Eatsy không đảm bảo rằng Dịch vụ và tính khả dụng của dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Eatsy không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin hoặc phần mềm hoặc các tài liệu khác, bao gồm Tài liệu người dùng, được tham chiếu bởi hoặc được liên kết đến. Các tham chiếu hoặc liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp “NHƯ VẬY”, không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

Trong mọi trường hợp, Eatsy sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào, trừ trường hợp có hành vi sai trái có chủ ý hoặc thiếu cẩn trọng. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, trách nhiệm tổng hợp của Eatsy đối với mọi thiệt hại trực tiếp sẽ được giới hạn ở mức thấp hơn: (i) phí thành viên do người dùng trả; (ii) phí thành viên được trả bởi người dùng trong năm dương lịch trước;

Điều khoản khác

Để rõ ràng, Eatsy không thực hiện nghĩa vụ giám sát nội dung của Tài liệu người dùng.

Bạn không có quyền chuyển nhượng các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này hoặc việc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Eatsy. Eatsy có quyền chuyển nhượng các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này.

Eatsy có quyền từ chối Dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào. Đôi khi Eatsy có thể sửa đổi các Điều khoản này và phiên bản mới nhất sẽ luôn được đăng trên trang web của Eatsy (www.eatsy.vn). Bất kỳ và tất cả các thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực giữa bạn và Eatsy khi bạn chấp nhận các thay đổi đó (ví dụ: bằng cách sử dụng Dịch vụ sau khi thông báo đó được gửi cho bạn hoặc gia hạn đăng ký của bạn).

Luật chi phối và giải quyết tranh chấp

Các Điều khoản này và việc sử dụng Dịch vụ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam, ngoại trừ các mâu thuẫn của các nguyên tắc luật pháp. Tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản hoặc Dịch vụ này sẽ được giải quyết bởi các tòa án Việt Nam, theo đó Tòa án nhân dân quận Ba Đình sẽ là tòa án sơ thẩm.

Chi tiết liên lạc

Để biết thêm thông tin, yêu cầu hoặc hỗ trợ bạn có thể liên hệ với Eatsy. Dịch vụ khách hàng có sẵn theo những cách được chỉ định trên trang web hoặc trong ứng dụng. Các kênh hỗ trợ có thể khác nhau theo thời gian.

Thông tin liên hệ

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN EATSY

Địa chỉ: Tầng 4, Số 8, Phố Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

E-mail: hi@eatsy.vn

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 06 năm 2022