Category Archives: Hoạt động

46% người dùng ứng dụng Eatsy đã giảm cân.

46% người dùng ứng dụng Eatsy đã giảm được cân nặng của mình.

Theo thống kê, 46% người dùng ứng dụng Eatsy đã giảm được cân nặng của mình. Đây là con số thống kê trên dựa trên tổng số người dùng đã sử dụng ứng dụng. Điều tuyệt vời là Eatsy đã giúp ích được cho hàng chục nghìn người kiểm soát được cân nặng của mình, […]

Exit mobile version